A Szent Pantaleon Kórház Házirendje az 1997 évi CLIV. Egészségügyi Törvény rendelkezései alapján szabályozza az intézményben folyó gyógyító munka rendjét, a betegek, valamint a gyógyító személyzet jogait.


1. Járóbetegek vizsgálata

2. Beutalás, betegfelvétel, előjegyzés

3. Orvos választás

4. Az osztályok rendje

5. Látogatás

6. Étkezés

7. Tisztálkodás

8. Üzleti tevékenység

9. Mozgás a Kórház-Rendelőintézet területén

10. Pihenés, kikapcsolódás és egyéb szolgáltatások

11. Távozás

12. Tájékoztatás

13. A betegek véleménye, panaszainak kezelése (betegjogok érvényesítése)

14. Dokumentáció

15. A beteg együttműködése

16. Az egészségügyi személyzet jogai

17. Dohányzás, szeszesital fogyasztása

18. Saját készülékek használata

19. Halálozás

1. Járóbetegek vizsgálata

Járóbeteg-szakellátás a Kórházhoz tartozó rendelőintézetben, kórházi szakrendeléseken, gondozókban és ambulanciákon folyik. Vizsgálatra – a szülészet-nőgyógyászat, sebészet, baleseti sebészet, onkológia, bőr- és nemibeteg-szakrendelés, urológia, pszichiátria-addiktológia, fül-orr-gégészet, szemészet kivételével – orvosi beutalóval lehet jelentkezni. A szakrendelések rendelési idejét, a rendelést végző orvos nevét, szakképesítését, beosztását ki kell függeszteni. A rendelési időben történő változást minimum egy nappal korábban ki kell függeszteni és arról a recepciót értesíteni kell. A rendelési idő a közvetlen betegellátás időtartamát jelenti, ezért a nyugodt és alapos vizsgálat érdekében a szakrendelések meghatározhatják az egy rendelési napra kiadható előjegyzések, számát. A betegek ellátásának sorrendjét – amennyiben nem időpont előjegyzés alapján működnek – a szakmai sajátosságok alapján a szakrendelések maguk határozzák meg. Ennek elveit ki kell függeszteni (pl. injekcióra érkezőket, csecsemőket, kórházból frissen kibocsátottakat stb. soron kívül fogadnak). Nem elfogadható a jelentkezési sorrend okszerűtlen figyelmen kívül hagyásával a beteget indokolatlan várakozásra kényszeríteni. A legtöbb szakrendelés időpont előjegyzés alapján működik, ahová időpont a recepciókon kérhető személyesen vagy telefonon.


2. Beutalás, betegfelvétel, előjegyzés

A Kórház szakrendeléseit, ambulanciáit felkereső betegeket egészségi állapotuk alapján indokolt esetben sürgősséggel vagy előjegyzés alapján a kórházi osztály orvosa veszi fel. Előjegyzés során a beteggel közölni kell a felvétel indokát, időpontját, a tervezett kezelés várható időtartamát, módját. Az előjegyzési dokumentációban rögzíteni kell a beteg adatait, a feltételezett diagnózist, a tervezett kezelést. A felvételi időpont módosulása esetén a beteget értesíteni kell. Amennyiben a beteg nem rendelkezik érvényes társadalombiztosítással, a térítés módjáról tájékoztatni kell. A tájékoztatás az osztályon írásos ismertetőben történik. Ennek megismerését a beteg aláírásával igazolja. Az egyes osztályok saját munkarendjéről minden osztály külön ismertetőt ad az oda felvett betegnek.  Sürgős felvétel esetén a beteg hozzátartozóival való kapcsolatfelvételben az ápolószemélyzet nyújt segítséget, illetve a beteg kérésére telefonon vagy táviratilag értesíti a megadott személyt.    


3. Orvos választás

A beteg az őt kezelő osztály orvosai közül megválaszthatja kezelőorvosát. A választott kezelőorvosnak kötelessége tájékoztatni a beteget, ha a kezeléséhez szükséges képzettséggel nem rendelkezik, s ez esetben az osztályvezető főorvos javaslata alapján ajánlatot tesz a betegnek a kezelést elvégző orvos személyére. A személyzet köteles a nevét, beosztását, szakképzettségét feltüntető azonosító viselésére.


4. Az osztályok rendje

Az egyes gyógyító osztályok munkarendjét a szakmai sajátosságok alapján az osztályvezető főorvosok határozzák meg. Ennek során figyelembe kell venni a betegek nyugalomhoz, pihenéshez való jogát. A betegek kötelesek az orvosi vizit és a pihenési idő alatt a kórtermekben tartózkodni. A Kórház-Rendelőintézetben tartózkodó betegek, látogatók, valamint a személyzet köteles a kórház, illetve az osztályok házirendjét betartani. A betegek kórházi kezelésük alatt saját ruházatukat viselhetik, amennyiben ennek saját vagy betegtársaik egészsége érdekében nincs akadálya. Osztályra felvett betegek a kórteremben utcai ruhát, cipőt nem viselhetnek. A beteg hozzon magával kórházi tartózkodásához szükséges ruhaneműket, pl. papucs, pizsama, köpeny stb. Személyes tárgyaikat az ápolószemélyzet segítségével éjjeliszekrényben, kórtermi szekrényben helyezhetik el. Az itt elhelyezett tárgyakért a Kórház anyagi felelősséget nem tud vállalni. Értéktárgyak, pénz elhelyezését az osztály főnővére segítségével a Kórház pénztárában, lezárt borítékban lehet elhelyezni. A pénztár nyitvatartási idején kívül felvett betegek értéktárgyait az osztályon elzárt helyen kell tartani a pénztárba való elhelyezés legközelebbi idejéig.  Az értékekről leltárt kell készíteni, erről a betegnek nyugtát kell kiadni. A kórház által őrzött értékekről a pénztárban nyilvántartást kell vezetni.  A letétbe helyezett értékeket a beteg vagy képviselője átvételi elismervény aláírásával veheti fel. A beteg, illetve a látogató vagy segítő hozzátartozó a kórház berendezésében, felszerelésében szándékosan okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik. Az okozott és megtérítendő kár értékét a gazdasági igazgató állapítja meg és írásban közli az érintettel.


5. Látogatás

A Kórházban mindennap a kijelölt időben van lehetőség a betegek kórtermi látogatására (hétköznap 16-17.30 óráig, hétvégén és ünnepnap 13-17 óráig). A kijelölt időn kívül a betegek nyugalma, a gyógyító munka zavartalansága és a fertőzések elkerülése érdekében a kórtermekben látogatók nem tartózkodhatnak.
Tizennégy éven aluli gyermeket a kórterembe vinni esetleges fertőződésük és a lelki megrázkódtatás veszélye miatt csak az ápolószemélyzet engedélyével lehet.  A látogatási időn kívül a betegek és hozzátartozóik a közös helyiségekben: az emeleti társalgókban, illetve a kórház aulájában találkozhatnak hétköznap 10.30-11.30 óra között. Súlyos állapotú, magatehetetlen beteg kérheti, hogy egy hozzátartozója betegsége idején folyamatosan mellette tartózkodhasson. Kiskorú beteg mellett szintén jelen lehet egy szülő vagy hozzátartozó.  A segítő hozzátartozó nem zavarhatja a többi beteg gyógyítását, köteles betartani a gyógyító személyzet utasításait. A segítő számára a Kórház ellátást, fekvőhelyet nem biztosít.   
Szülés során egy hozzátartozó jelen lehet („apás szülés”). Az újszülöttet az anya kérésére vele egy kórteremben helyezzük el.   
A beteg megtilthatja, hogy hozzá látogatót engedjenek be, illetve ezt a tiltást konkrét személyekre vonatkoztathatja. A nyílt kórtermi látogatás idején ezt a tiltást a személyzetnek nem kötelessége – nincs lehetősége – foganatosítani.
A betegnek joga van saját költségére maga mellé magánápolót fogadni. A magánápoló köteles betartani a kórházi személyzet utasításait, jogosítványai a beteg által megjelölt segítő hozzátartozóéval egyeznek meg.
A frissen operált betegek, illetve a speciális ellátást nyújtó osztályok esetében – pl. intenzív, koraszülött, újszülött osztály – az osztály által rögzített szabályok a mérvadók. A Kórház-Rendelőintézetbe betérő valamennyi látogatót is kérjük a házirendben foglaltak betartására, a betegellátás rendjének, a kórtermek nyugalmának megőrzésére.


6. Étkezés

A Kórház a felvett beteg állapotának megfelelő étkezést biztosít. A járóképes betegek az osztályok étkezőjében, a járóképtelenek, segítségre szorulók az ápolószemélyzet segítségével a kórteremben étkeznek.
Saját ételt az osztály hűtőszekrényében, névvel, dátummal ellátott csomagban lehet elhelyezni. A több napos, romlás veszélyének kitett ételt az ápolószemélyzet eltávolíthatja a beteg tudtával. Az osztályon étel készítésére nincs lehetőség. Amennyiben a kezelés miatt a szokásos étkezési időben a beteg nem tud táplálkozni, ételét a személyzet tárolja, s amint a beteg állapota lehetővé teszi, kívánságára mikrohullámú melegítés után részére tálalja. A beteg saját evőeszközeit, tányérját használhatja, ezek tisztántartásáról maga gondoskodik.


7. Tisztálkodás

A beteg hozza magával tisztálkodási eszközeit, pl. fogmosási kellékek, borotva, szappan. Az osztályokon a közös fürdők az egész nap folyamán használhatók. Hajszárítót csak az erre alkalmas, megjelölt csatlakozóba dugva lehet használni.
Mosni – kis kézi mosáson kívül – az osztályon nem lehet.

8. Üzleti tevékenység

A gyógyintézet területén csak a szerződéssel rendelkező vállalkozók folytathatnak tevékenységet, kizárólag a számukra kijelölt helyen és időben, a kórházzal kötött szerződésükben megjelölt körben (újságos, könyvárus, büfé stb.). Üzletkötők, ügynökök sem a betegek, sem a személyzet körében üzleti tevékenységet nem végezhetnek.


9. Mozgás a Kórház-Rendelőintézet területén

A kórterem elhagyásakor kötelező a papucs és a köpeny használata. A betegek az osztályuk területén saját kórtermükben, valamint a közös helyiségekben szabadon közlekedhetnek. A vizsgáló és kezelő helyiségekben csak ellátásuk során tartózkodhatnak. A nővérmunkahelyen, a személyzeti szobákban, személyzeti szociális helyiségekben betegek nem tartózkodhatnak. Az osztály területét az ápolószemélyzetnek bejelentve lehet elhagyni. A kórház területén a közös tereken, valamint az udvaron a betegek szabadon mozoghatnak.
Csak a személyzet léphet be a műszaki terekbe, kiszolgáló helyiségekbe. Az osztály elhagyása esetén az ápolónő köteles a távozó beteg nevét, a távozás idejét rögzíteni és azt az osztálynak jelezni.
Magán gépkocsik a kórház területére csak engedéllyel hajthatnak be és a kijelölt helyen parkolhatnak.

10. Pihenés, kikapcsolódás és egyéb szolgáltatások

22-06 óra között éjszakai, 13-15 óra között délutáni pihenő idején a betegeknek a kórteremben kell tartózkodniuk. Minden osztály társalgójában található televízió, melyet ezen időszakokban nem lehet bekapcsolni. A TV hangereje nem zavarhatja a kórtermekben fekvők nyugalmát más időszakokban sem. A betegek igénybe vehetik a gyógyintézet földszintjén lévő büfét, könyv- és hírlapárusítást, valamint az alagsorban található fodrászt, kozmetikát. Lelki szolgálat is rendelkezésre áll a betegek számára a megjelölt időben az I. emeleti imateremben. A betegek a gyógyintézet telefonjait nem használhatják, telefonálni az előterekben elhelyezett nyilvános készülékekről lehet.

11. Távozás

A betegek sürgős, hivatalos ügyeik intézésére, illetve a hétvégi eltávozásra – mérlegelve a beteg egészségi állapotát – az osztályvezető főorvostól kilépési engedélyt kaphatnak, melynek tényét a beteg dokumentációjában rögzíteni kell. A végleges távozás szándékát a kezelőorvosnak kell bejelenteni. A kezelés befejeztével az elbocsátás idejét a kezelőorvos egy nappal korábban közli a beteggel. A kezelést összefoglaló zárójelentést a szükséges felvilágosítással, utasításokkal a távozás napján a kezelőorvos adja át.


12. Tájékoztatás

A beteg állapotáról, a további kezelésről, a tervezett beavatkozásokról a beteg kezelőorvosától kap szóbeli, részletes tájékoztatást, kérdéseire választ. A tájékoztatás megtörténtét aláírásával igazolja.
A dokumentum aláírása után a további kezelésben való együttműködés a kezelésbe való beleegyezésnek minősül, kivéve az invazív műtéti beavatkozások vonatkozásában, melyek előtt külön beleegyezést kell a betegtől kérni. A beteg kezelőorvosa közreműködésével betekinthet a kezeléséről készült iratokba, kórlapba. A beteg jogairól az osztályon kifüggesztett házirendből, a kérésére rendelkezésre bocsátott Egészségügyi Törvény szövegéből tájékozódhat.Kezelésükről, az ellátás során szerzett tapasztalataikról a betegek véleményüket – név nélkül is – eljuttathatják a kórház menedzsmentjéhez. Erre, a részükre átadott kérdőív kitöltésével van lehetőség. Konkrét panaszt, névvel ellátott feljegyzést a Gyógyintézet menedzsmentjéhez lehet eljuttatni, aki a kivizsgálás eredményéről a bejelentőt írásban tájékoztatja. A beteg panasza kivizsgálása érdekében – külön jogszabályokban meghatározottak szerint – a betegjogi képviselőhöz, illetve más szervekhez is fordulhat. A Gyógyintézet betegjogi képviselője az alagsorban megjelölt helyen és időben található meg.

14. Dokumentáció

A beteg adatait, betegségére vonatkozó feljegyzéseket, leleteket, a tájékoztatás megtörténtét, a beleegyezést rögzítő aláírt lapokat a beteg kórlapjában kell összegyűjteni. A dokumentációba való bejegyzést tevő egészségügyi dolgozó nevét rögzíteni kell. A dokumentáció készítése elektronikus úton, informatikai rendszerrel történik, biztonságos kezeléséről, archiválásáról a Kórház Informatikai Osztálya gondoskodik.
A beteg számára kinyomtatott dokumentumot kell átadni. Amennyiben a beteg kéri, a dokumentációról másolatot készíttethet, ennek költségét a Kórház pénztárában előzetesen be kell fizetnie.   


15. A beteg együttműködése

A beteg köteles a kezelés során állapotáról, betegségének előzményeiről az orvost részletesen tájékoztatni, a kezelési utasításokat betartva saját egészségi állapotának javulása érdekében együttműködni a gyógyító személyzettel, valamint alkalmazkodni a kórház szabályaihoz és munkarendjéhez.


16. Az egészségügyi személyzet jogai

Az ügyeleti szolgálat, sürgősségi ellátás, illetve hatósági feladatok végzése során a személyzetet hatósági személynek járó jogi védelem illeti meg.  Az orvos a beteg vizsgálatát megtagadhatja, ha más beteg sürgős ellátása ebben akadályozza, ha saját egészségi állapota ezt nem teszi lehetővé vagy személyes kapcsolata a beteggel ezt indokolttá teszi.
Ilyenkor a beteget más orvoshoz kell irányítani. Az elvégzett vizsgálat után a további kezelést az orvos akkor tagadhatja meg, ha azt nem tartja indokoltnak vagy, ha azt a beteg állapota lehetővé teszi, későbbi időpontra rendeli vissza.
A beteg kezelését megtagadhatja az orvos, ha a beteg viselkedése sértő vagy fenyegető vele szemben, illetve, ha a kezelésben nem működik együtt orvosával, betegségére vonatkozó fontos adatokat eltitkol, az utasításokat nem tartja be.


17. Dohányzás, szeszesital fogyasztása

A Kórházban, a pszichiátriai betegek a kijelölt helyen dohányozhatnak, a dolgozóknak, a betegeknek, és látogatóknak dohányozni, illetve szeszesitalt fogyasztani tilos.


18. Saját készülékek használata

A beteg kórházban tartózkodása idején használhatja saját szórakoztató elektronikai berendezéseit (televízió, rádió stb.).
A használattal betegtársai nyugalmát nem zavarhatja. TV készüléket legfeljebb 51 cm-es képátmérőig lehet a kórterembe bevinni. A készülékek használatával járó esetleges balesetekért a gyógyintézetet felelősség nem terheli, azok őrzését nem garantálja, anyagi felelősséget nem vállal. Mobiltelefont a gyógyintézet területén az orvosi berendezések működésének biztonsága érdekében csak korlátozottan lehet használni. A tiltott területeket az osztályok jelölik ki.


19. Halálozás

A Kórházban elhunyt beteg hozzátartozóját az ápolószemélyzet telefonon vagy elsőbbségi levélben értesíti. A halál okairól, körülményeiről csak a kezelőorvos adhat tájékoztatást és csak személyesen. Az elhunyt személyes holmiját leltár alapján a főnővér adja át a hozzátartozóknak. A halottvizsgálati jegyzőkönyvet, adatlapot az anyakönyvi hivatal számára a közvetlen hozzátartozó az alagsori DOKINFO irodájában kapja meg, illetve az iratokat az iroda ajánlottan postázza. Az elhunytat megtekinteni, a temetési ruhákat átadni a boncmesterrel történt előzetes egyeztetést követően hétfőtől- péntekig, 06-13 óra között lehet a Kórbonctani osztályon. A Kórházban temetkezési vállalkozás nem működik.
 Lap tetejére


Szent Pantaleon Gyógyszertár
Dunaújváros
Vasmű út 10. (Rendelőintézet)

Tel.: 06 (25) 550-373
Fax: 06 (25) 550-457
Nyitva tartás: hétfőtől - péntekig
8 - 16 óráigSzent Pantaleon Kórház
Rendelőintézet
Dunaújváros
kommunikacio[kukac]pantaleon[pont]hu
Tel.: 06 (25) 550-550
Fax: 06 (25) 413-640

Korányi Sándor utca 4-6.
2400,Dunaújváros


Szent Pantaleon Kórház - Rendelőintézet Dunaújváros
2400 Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. Telefon: 25/ 550-550, Fax: 25/ 413-640
Minden jog fenntartva! © pantaleon.hu | Copyright © 2013 - 2018
BELÉPÉS | INTRANET | FIGYELMEZTETÉS | ADATVÉDELEM